بسته آموزشی-کاربرد سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

در این بسته آموزشی می‌توانید با سیال فوق بحرانی در قالب مطالبی با فرمت‌های ذیل آشنا شوید:

 • مقالات فارسی و لاتین
 • پاورپوینتهای آموزشی
 • فایل های ورد قابل ویرایش
 • فیلم آموزشی

 

 

محتویات بسته:

توضیحات جامع و کامل در مورد خصوصيات و مزاياي يك سيال فوق بحراني و هر آنچه که در این مورد لازم است  

چندین پاورپوینت جامع و تخصصی استخراج با سيال فوق بحراني

طرح فرآيندهاي سيستم استخراج با سیال فوق بحراني

عوامل موثر بر استخراج با سیال فوق بحراني

استخراج با سیال فوق بحراني عصاره ميوه جات، ادویه جات، روغن­های گیاهی، آنتي اكسيدانهاي طبيعي، ليپيدهاي حيواني و نباتي و …

چند ویدئوی مستند از اصول و کاربرد سیال فوق بحرانی

 

$97,000.00 – خرید
وبینار بازاریابی در صنایع غذایی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود وبینار تخصصی بازاریابی در صنایع غذاییدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار تخصصی بسیار پرمحتوا و کاربردی […]
وبینار لبنی مهندس فتاحی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود وبینار تخصصی فرایند تولید در یک واحد صنعتی لبنیاتدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار تخصصی بسیار […]
مشاوره تخصصی کنکور دکترای صنایع غذایی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود  مشاوره تخصصی کنکور دکترای صنایع غذایی مشخص ترین تفاوت کنکور دکترا با کنکورهای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد […]

در این بسته آموزشی می‌توانید با سیال فوق بحرانی در قالب مطالبی با فرمت‌های ذیل آشنا شوید:

 • مقالات فارسی و لاتین
 • پاورپوینتهای آموزشی
 • فایل های ورد قابل ویرایش
 • فیلم آموزشی

 

 

محتویات بسته:

توضیحات جامع و کامل در مورد خصوصيات و مزاياي يك سيال فوق بحراني و هر آنچه که در این مورد لازم است  

چندین پاورپوینت جامع و تخصصی استخراج با سيال فوق بحراني

طرح فرآيندهاي سيستم استخراج با سیال فوق بحراني

عوامل موثر بر استخراج با سیال فوق بحراني

استخراج با سیال فوق بحراني عصاره ميوه جات، ادویه جات، روغن­های گیاهی، آنتي اكسيدانهاي طبيعي، ليپيدهاي حيواني و نباتي و …

چند ویدئوی مستند از اصول و کاربرد سیال فوق بحرانی

 

$97,000.00 – خرید

حخثللحخصثنل

سلام

Meet our product that will change your life. The e-bookis only available on our page and only today!

×
×

سبد خرید

بسته آموزشی-کاربرد سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

در این بسته آموزشی می‌توانید با سیال فوق بحرانی در قالب مطالبی با فرمت‌های ذیل آشنا شوید:

 • مقالات فارسی و لاتین
 • پاورپوینتهای آموزشی
 • فایل های ورد قابل ویرایش
 • فیلم آموزشی

 

 

محتویات بسته:

توضیحات جامع و کامل در مورد خصوصيات و مزاياي يك سيال فوق بحراني و هر آنچه که در این مورد لازم است  

چندین پاورپوینت جامع و تخصصی استخراج با سيال فوق بحراني

طرح فرآيندهاي سيستم استخراج با سیال فوق بحراني

عوامل موثر بر استخراج با سیال فوق بحراني

استخراج با سیال فوق بحراني عصاره ميوه جات، ادویه جات، روغن­های گیاهی، آنتي اكسيدانهاي طبيعي، ليپيدهاي حيواني و نباتي و …

چند ویدئوی مستند از اصول و کاربرد سیال فوق بحرانی

 

$97,000.00 – خرید
وبینار بازاریابی در صنایع غذایی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود وبینار تخصصی بازاریابی در صنایع غذاییدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار تخصصی بسیار پرمحتوا و کاربردی […]
وبینار لبنی مهندس فتاحی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود وبینار تخصصی فرایند تولید در یک واحد صنعتی لبنیاتدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار تخصصی بسیار […]
مشاوره تخصصی کنکور دکترای صنایع غذایی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود  مشاوره تخصصی کنکور دکترای صنایع غذایی مشخص ترین تفاوت کنکور دکترا با کنکورهای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد […]

در این بسته آموزشی می‌توانید با سیال فوق بحرانی در قالب مطالبی با فرمت‌های ذیل آشنا شوید:

 • مقالات فارسی و لاتین
 • پاورپوینتهای آموزشی
 • فایل های ورد قابل ویرایش
 • فیلم آموزشی

 

 

محتویات بسته:

توضیحات جامع و کامل در مورد خصوصيات و مزاياي يك سيال فوق بحراني و هر آنچه که در این مورد لازم است  

چندین پاورپوینت جامع و تخصصی استخراج با سيال فوق بحراني

طرح فرآيندهاي سيستم استخراج با سیال فوق بحراني

عوامل موثر بر استخراج با سیال فوق بحراني

استخراج با سیال فوق بحراني عصاره ميوه جات، ادویه جات، روغن­های گیاهی، آنتي اكسيدانهاي طبيعي، ليپيدهاي حيواني و نباتي و …

چند ویدئوی مستند از اصول و کاربرد سیال فوق بحرانی

 

$97,000.00 – خرید

حخثللحخصثنل

سلام

Meet our product that will change your life. The e-bookis only available on our page and only today!