خدمات فنی و اجرایی

در حوزه صنایع غذایی


امداد فود

اگر قصد اجرایی تغییراتی در خط تولید خود و یا اصلاح بخش هایی از آن دارید؛ تیم فنی امداد فود در کنار شماست.

گاها یک جابجایی ساده یا تغییر در سیستم فرایندی واحد تولیدی، با کاهش میزان تولید ضایعات و یا بهینه کردن میزان مصرف انرژی باعت افزایش چشمگیر در  بهره‌وری شده و سرعت رشد واحد تولیدی را چند برابر می کند.

تیم تخصصی امداد فود این آمادگی را دارد تا به صورت رایگان با بازدید از واحدهای متقاضی پیشنهادات اصلاحی یا راه‌های افزایش بهره‌وری را در اختیار آنها قرار دهد.

در صورت تمایل فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمانید. کارشناسان ما برای هماهنگی بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

. هدف مابهبود فرایند تو ید و رفع دغدغه‌های صتعتگران عزیز حوزه مواد غذایی در اقسا نقاط کشور عزیزمان ایران است.

خدمات فنی و اجرایی در حوزه صنایع غذایی

Max. file size: 512 MB.
×
×

سبد خرید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.