راه اندازی؛ تجهیز و آموزش آزمایشگاه

در حوزه صنایع غذایی


امداد فود

خدمات آزمایشگاهی تیم مجرب و با تجربه امداد فود در زمینه خدمات آزمایشگاهی قادر است خدمات زیر را در اختیار شما صاحبان صنایع قرار دهد:

طرح ریزی،اجرا، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تامین

تجهیزات و مواد شیمیایی آموزش

فردی و گروهی پرسنل آزمایشگاه در حوزه‌های تخصصی مختلف مشاوره

تخصصی جهت بهینه‌سازی فرایندهای آزمایشگاه

×
×

سبد خرید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.