دانلود کتاب‌های تخصصی صنایع غذایی

کتاب‌های لاتین و مرجع می‌تواند در پژوهش ها و تحقیقات تحصیلی و شغلی راهگشا باشد

دانلود رایگان کتاب های تخصص صنایع غذایی

دانلود کتاب دستورالعمل‌های بیسکوییت، کراکر و کوکی در صنایع غذایی

رنگدانه‌های طبیعی برای استفاده در صنایع غذایی و غذاداروها
تکنولوژی غلات

دانلود کتاب تکنولوژی پاستا و سمولینا

تکنولوژی غلات
دانلود کتاب فراوری میوه و سبزی در صنایع غذایی
فراوری میوه و سبزی
دانلود کتاب علوم و کاربردهای صنعت گوشت

علوم و کاربردهای صنعت گوشت

کتاب تکنولوژی‌های فرایندی حداقلی در صنایع غذایی
تکنولوژی‌های فرایندی حداقلی در صنایع غذایی
مواد غذایی فانکشنال تخمیری

مدلسازی فرایندهای غذایی

دانلود کتاب توسعه و طراحی محصولات غذایی جدید در حال پیشرفت
توسعه و طراحی محصولات غذایی جدید در حال پیشرفت
دانلود کتاب اتوماسیون مهندسی مواد غذایی
اتوماسیون در مهندسی مواد غذایی
دانلود کتاب مدلسازی ریاضی برای آنالیز سیستم در تحقیقات کشاورزی
مدلسازی ریاضی برای آنالیز سیستم در تحقیقات کشاورزی
دانلود کتاب مدلسازی میکروارگانیسم‌ها در مواد غذایی
مدلسازی میکروارگانیسم‌ها در مواد غذایی
دانلود کتاب تکنولوژِ های کپسولاسیون و کنترل رهایش در سیستم های غذایی

تکنولوژی های کپسولاسیون و کنترل رهایش در سیستم های غذایی

دانلود کتاب تکنیک‌های نانوکپسولاسیون مواد غذایی
تکنیک‌های نانوکپسولاسیون مواد غذایی
دانلود کتاب رسانش و کنترل رهایش مواد زیست‌فعال در غذاها و غذاداروها
رسانش و کنترل رهایش مواد زیست‌فعال در غذاها و غذاداروها
دانلود کتاب آلودگی‌های میکروبی مواد غذایی

آلودگی‌های میکروبی مواد غذایی

دانلود کتاب نانو و میکروکپسولاسیون در صنایع غذایی
نانو و میکروکپسولاسیون در صنایع غذایی
دانلود کتاب میکروکپسولاسیون در صنایع غذایی
میکروکپسولاسیون در صنایع غذایی

بانک دوره‌های تخصصی

صنایع غذایی

×
×

سبد خرید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.