مسئول فنی صنایع غذایی؛ حدود وظایف و مسئولیت ها

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

مسئول فني به فردي اطلاق مي شود که داراي شرايط لازم جهت کنترل و  نظارت بر  توليد در کارگاه ها و  کارخانجات با مدرك تحصيلي حداقل کارشناسي صنايع غذايي و ساير رشته هاي مرتبط با صنعت غذا بوده و نيز به تاييد کميته فني وقانوني رسيده باشد. واحدهای صنعتی، کارگاهی و خانگی تولید و فراوری محصولات غذایی در زمان تاسیس اجبارا باید یک فرد دارای این شرایط را به عنوان مسئول فنی به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه معرفی نمایند. در ادامه چک لیستی گویا و قابل فهم از وظايف مسئول فني در واحدهای فراوری مواد غذایی آورده شده است.

وظایف مسئول فنی:  

 1. حضور فعال در ساعات توليد و  بسته بندي در کارخانه و نظارت و سرپرستی فرایند تولید و بسته بندی ( در صورتیکه مـسئول فنـي  در دوره هاي آموزشي، سمينارها و  گردهمايي مسئولين فني شرکت مي نمايد، لازم اسـت هماهنگی های لازم انجام و جانشین مشخص شود).
 2. یاداوری و ابلاغ به موقع تمدید پروانه تولید به مدیر عامل و پیگیری انجام شدن آن
 3. در صورت استعفا تا زمان معرفی مسئول فنی جدید (نباید بیش از یک ماه طول بکشد) مسئولیت واحد تولیدی همچنان با مسئول فنی حاضر است
 4. بر اساس قانون مـسئولين فنـي بايـد داراي يكـسال سـابقه کار و  تجربـه در يكـي از موسسات علمي يا تحقيقاتي  و يا صنعتي يا آزمايشگاهي در رشته مربوطه باشد و  در غيـر اينـصورت  تعهـد نمايـد که ضمن انجام کار دوره يكساله تعليماتي را که به اين منظور از طرف وزارت بهداشت دائر خواهد شد با موافقت بگذراند.  
 5. کنترل بهداشتي و کیفي کليه بخشهايي مرتبط با توليد شامل : سالن توليد، انبار محصول نهـايي و همچنين کنترل بهداشتي کارگران ودستگاه هاي توليد
 6. مسئول فنی باید در موقع ساختن و ترکیب مواد مورد نظر شخصا حضور داشته وامور مربوطه را نظارت و سرپرستي نمايد.  
 7. اگر تغییر اساسی در کارخانه یا کارگاه رخ دهد مسئول فنی باید وزارت بهداشت را مطلع سازد
 8. نظارت فني وبهداشتي خود  را کتبا یه کارفرما گزارش دهد و کارفرما موظف است نظرات اصلاحی احتمالی مسئول فنی را اجرا نماید و در صورت اجرا نشدن مسئول فنی میتواند مراتب را از طریق دانشگاه علوم پژشکی مربوطه پیگیری نماید  
 9. مسئول فنی حق واگذاری پروانه خود به شخص دیگری را ندارد و اگر بیمار شود یا مسافرت برود کارفرما موظف است فرد دیگری را معرفی نماید
 10. تاييديه بهداشتي و کیفي و  صدور مجوز ورود مواد اوليه به کارخانه و  مجوز خروج محصول نهـايي توسـط مسئول فني انجام مي گردد.  
 11. آزمايشگاه کنترل بهداشتي و کیفی کارخانه زير نظر مسئول فني انجام وظيفه مي نمايد

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

وبینار بازاریابی در صنایع غذایی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود وبینار تخصصی بازاریابی در صنایع غذاییدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار تخصصی بسیار پرمحتوا و کاربردی […]
وبینار لبنی مهندس فتاحی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود وبینار تخصصی فرایند تولید در یک واحد صنعتی لبنیاتدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار تخصصی بسیار […]
مشاوره تخصصی کنکور دکترای صنایع غذایی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود  مشاوره تخصصی کنکور دکترای صنایع غذایی مشخص ترین تفاوت کنکور دکترا با کنکورهای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد […]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

مسئول فني به فردي اطلاق مي شود که داراي شرايط لازم جهت کنترل و  نظارت بر  توليد در کارگاه ها و  کارخانجات با مدرك تحصيلي حداقل کارشناسي صنايع غذايي و ساير رشته هاي مرتبط با صنعت غذا بوده و نيز به تاييد کميته فني وقانوني رسيده باشد. واحدهای صنعتی، کارگاهی و خانگی تولید و فراوری محصولات غذایی در زمان تاسیس اجبارا باید یک فرد دارای این شرایط را به عنوان مسئول فنی به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه معرفی نمایند. در ادامه چک لیستی گویا و قابل فهم از وظايف مسئول فني در واحدهای فراوری مواد غذایی آورده شده است.

وظایف مسئول فنی:  

 1. حضور فعال در ساعات توليد و  بسته بندي در کارخانه و نظارت و سرپرستی فرایند تولید و بسته بندی ( در صورتیکه مـسئول فنـي  در دوره هاي آموزشي، سمينارها و  گردهمايي مسئولين فني شرکت مي نمايد، لازم اسـت هماهنگی های لازم انجام و جانشین مشخص شود).
 2. یاداوری و ابلاغ به موقع تمدید پروانه تولید به مدیر عامل و پیگیری انجام شدن آن
 3. در صورت استعفا تا زمان معرفی مسئول فنی جدید (نباید بیش از یک ماه طول بکشد) مسئولیت واحد تولیدی همچنان با مسئول فنی حاضر است
 4. بر اساس قانون مـسئولين فنـي بايـد داراي يكـسال سـابقه کار و  تجربـه در يكـي از موسسات علمي يا تحقيقاتي  و يا صنعتي يا آزمايشگاهي در رشته مربوطه باشد و  در غيـر اينـصورت  تعهـد نمايـد که ضمن انجام کار دوره يكساله تعليماتي را که به اين منظور از طرف وزارت بهداشت دائر خواهد شد با موافقت بگذراند.  
 5. کنترل بهداشتي و کیفي کليه بخشهايي مرتبط با توليد شامل : سالن توليد، انبار محصول نهـايي و همچنين کنترل بهداشتي کارگران ودستگاه هاي توليد
 6. مسئول فنی باید در موقع ساختن و ترکیب مواد مورد نظر شخصا حضور داشته وامور مربوطه را نظارت و سرپرستي نمايد.  
 7. اگر تغییر اساسی در کارخانه یا کارگاه رخ دهد مسئول فنی باید وزارت بهداشت را مطلع سازد
 8. نظارت فني وبهداشتي خود  را کتبا یه کارفرما گزارش دهد و کارفرما موظف است نظرات اصلاحی احتمالی مسئول فنی را اجرا نماید و در صورت اجرا نشدن مسئول فنی میتواند مراتب را از طریق دانشگاه علوم پژشکی مربوطه پیگیری نماید  
 9. مسئول فنی حق واگذاری پروانه خود به شخص دیگری را ندارد و اگر بیمار شود یا مسافرت برود کارفرما موظف است فرد دیگری را معرفی نماید
 10. تاييديه بهداشتي و کیفي و  صدور مجوز ورود مواد اوليه به کارخانه و  مجوز خروج محصول نهـايي توسـط مسئول فني انجام مي گردد.  
 11. آزمايشگاه کنترل بهداشتي و کیفی کارخانه زير نظر مسئول فني انجام وظيفه مي نمايد

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

حخثللحخصثنل

سلام

Meet our product that will change your life. The e-bookis only available on our page and only today!

×
×

سبد خرید

مسئول فنی صنایع غذایی؛ حدود وظایف و مسئولیت ها

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

مسئول فني به فردي اطلاق مي شود که داراي شرايط لازم جهت کنترل و  نظارت بر  توليد در کارگاه ها و  کارخانجات با مدرك تحصيلي حداقل کارشناسي صنايع غذايي و ساير رشته هاي مرتبط با صنعت غذا بوده و نيز به تاييد کميته فني وقانوني رسيده باشد. واحدهای صنعتی، کارگاهی و خانگی تولید و فراوری محصولات غذایی در زمان تاسیس اجبارا باید یک فرد دارای این شرایط را به عنوان مسئول فنی به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه معرفی نمایند. در ادامه چک لیستی گویا و قابل فهم از وظايف مسئول فني در واحدهای فراوری مواد غذایی آورده شده است.

وظایف مسئول فنی:  

 1. حضور فعال در ساعات توليد و  بسته بندي در کارخانه و نظارت و سرپرستی فرایند تولید و بسته بندی ( در صورتیکه مـسئول فنـي  در دوره هاي آموزشي، سمينارها و  گردهمايي مسئولين فني شرکت مي نمايد، لازم اسـت هماهنگی های لازم انجام و جانشین مشخص شود).
 2. یاداوری و ابلاغ به موقع تمدید پروانه تولید به مدیر عامل و پیگیری انجام شدن آن
 3. در صورت استعفا تا زمان معرفی مسئول فنی جدید (نباید بیش از یک ماه طول بکشد) مسئولیت واحد تولیدی همچنان با مسئول فنی حاضر است
 4. بر اساس قانون مـسئولين فنـي بايـد داراي يكـسال سـابقه کار و  تجربـه در يكـي از موسسات علمي يا تحقيقاتي  و يا صنعتي يا آزمايشگاهي در رشته مربوطه باشد و  در غيـر اينـصورت  تعهـد نمايـد که ضمن انجام کار دوره يكساله تعليماتي را که به اين منظور از طرف وزارت بهداشت دائر خواهد شد با موافقت بگذراند.  
 5. کنترل بهداشتي و کیفي کليه بخشهايي مرتبط با توليد شامل : سالن توليد، انبار محصول نهـايي و همچنين کنترل بهداشتي کارگران ودستگاه هاي توليد
 6. مسئول فنی باید در موقع ساختن و ترکیب مواد مورد نظر شخصا حضور داشته وامور مربوطه را نظارت و سرپرستي نمايد.  
 7. اگر تغییر اساسی در کارخانه یا کارگاه رخ دهد مسئول فنی باید وزارت بهداشت را مطلع سازد
 8. نظارت فني وبهداشتي خود  را کتبا یه کارفرما گزارش دهد و کارفرما موظف است نظرات اصلاحی احتمالی مسئول فنی را اجرا نماید و در صورت اجرا نشدن مسئول فنی میتواند مراتب را از طریق دانشگاه علوم پژشکی مربوطه پیگیری نماید  
 9. مسئول فنی حق واگذاری پروانه خود به شخص دیگری را ندارد و اگر بیمار شود یا مسافرت برود کارفرما موظف است فرد دیگری را معرفی نماید
 10. تاييديه بهداشتي و کیفي و  صدور مجوز ورود مواد اوليه به کارخانه و  مجوز خروج محصول نهـايي توسـط مسئول فني انجام مي گردد.  
 11. آزمايشگاه کنترل بهداشتي و کیفی کارخانه زير نظر مسئول فني انجام وظيفه مي نمايد

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

وبینار بازاریابی در صنایع غذایی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود وبینار تخصصی بازاریابی در صنایع غذاییدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار تخصصی بسیار پرمحتوا و کاربردی […]
وبینار لبنی مهندس فتاحی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود وبینار تخصصی فرایند تولید در یک واحد صنعتی لبنیاتدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار تخصصی بسیار […]
مشاوره تخصصی کنکور دکترای صنایع غذایی
صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ماصفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما صفحه اصلیدوره های تخصصی صنایع غذاییامداد فودتماس با ما ثبت نام/ورود  مشاوره تخصصی کنکور دکترای صنایع غذایی مشخص ترین تفاوت کنکور دکترا با کنکورهای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد […]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

مسئول فني به فردي اطلاق مي شود که داراي شرايط لازم جهت کنترل و  نظارت بر  توليد در کارگاه ها و  کارخانجات با مدرك تحصيلي حداقل کارشناسي صنايع غذايي و ساير رشته هاي مرتبط با صنعت غذا بوده و نيز به تاييد کميته فني وقانوني رسيده باشد. واحدهای صنعتی، کارگاهی و خانگی تولید و فراوری محصولات غذایی در زمان تاسیس اجبارا باید یک فرد دارای این شرایط را به عنوان مسئول فنی به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه معرفی نمایند. در ادامه چک لیستی گویا و قابل فهم از وظايف مسئول فني در واحدهای فراوری مواد غذایی آورده شده است.

وظایف مسئول فنی:  

 1. حضور فعال در ساعات توليد و  بسته بندي در کارخانه و نظارت و سرپرستی فرایند تولید و بسته بندی ( در صورتیکه مـسئول فنـي  در دوره هاي آموزشي، سمينارها و  گردهمايي مسئولين فني شرکت مي نمايد، لازم اسـت هماهنگی های لازم انجام و جانشین مشخص شود).
 2. یاداوری و ابلاغ به موقع تمدید پروانه تولید به مدیر عامل و پیگیری انجام شدن آن
 3. در صورت استعفا تا زمان معرفی مسئول فنی جدید (نباید بیش از یک ماه طول بکشد) مسئولیت واحد تولیدی همچنان با مسئول فنی حاضر است
 4. بر اساس قانون مـسئولين فنـي بايـد داراي يكـسال سـابقه کار و  تجربـه در يكـي از موسسات علمي يا تحقيقاتي  و يا صنعتي يا آزمايشگاهي در رشته مربوطه باشد و  در غيـر اينـصورت  تعهـد نمايـد که ضمن انجام کار دوره يكساله تعليماتي را که به اين منظور از طرف وزارت بهداشت دائر خواهد شد با موافقت بگذراند.  
 5. کنترل بهداشتي و کیفي کليه بخشهايي مرتبط با توليد شامل : سالن توليد، انبار محصول نهـايي و همچنين کنترل بهداشتي کارگران ودستگاه هاي توليد
 6. مسئول فنی باید در موقع ساختن و ترکیب مواد مورد نظر شخصا حضور داشته وامور مربوطه را نظارت و سرپرستي نمايد.  
 7. اگر تغییر اساسی در کارخانه یا کارگاه رخ دهد مسئول فنی باید وزارت بهداشت را مطلع سازد
 8. نظارت فني وبهداشتي خود  را کتبا یه کارفرما گزارش دهد و کارفرما موظف است نظرات اصلاحی احتمالی مسئول فنی را اجرا نماید و در صورت اجرا نشدن مسئول فنی میتواند مراتب را از طریق دانشگاه علوم پژشکی مربوطه پیگیری نماید  
 9. مسئول فنی حق واگذاری پروانه خود به شخص دیگری را ندارد و اگر بیمار شود یا مسافرت برود کارفرما موظف است فرد دیگری را معرفی نماید
 10. تاييديه بهداشتي و کیفي و  صدور مجوز ورود مواد اوليه به کارخانه و  مجوز خروج محصول نهـايي توسـط مسئول فني انجام مي گردد.  
 11. آزمايشگاه کنترل بهداشتي و کیفی کارخانه زير نظر مسئول فني انجام وظيفه مي نمايد

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

حخثللحخصثنل

سلام

Meet our product that will change your life. The e-bookis only available on our page and only today!